Výroční zpráva za rok 2006 podle §18 zák. č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím

M Ě S T Y S    D E Š E N I C E

________________________________________________________________________

Dešenice 162,  340 22  Nýrsko, tel. / fax.376571531, okres Klatovy, e-mail obecdesenice@nextra.cz

 

 

 

V Dešenicích dne 28.2.2007

 

Výroční zpráva za rok 2006 podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím.

 

           
Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb.:

a)      Počet podaných žádostí o informace: 0

b)      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d)      Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e)      Další informace o uplatňování tohoto zákona:   ---------

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                       RSDr. Jan Rejfek
starosta městyse