Okolí, turistika

Okolí

Chráněné území. Hluboce zaerodovaná strž s druhotnými lesními porosty, pozorování přirozeně se vyvíjejícího porostu na dříve odlesněném území.
Starou vodní tvrz na zámeček v dnešní podobě přestavil hrabě Prokop Krakovský z Kolowrat roku 1729. Zámek důkladně opravil v barokním slohu, ale původní renesanční ráz stavby setřen nebyl.
Nad Dešenicemi směrem na Strážov je nový Hořákův rybník, který zde vybudoval Jiří Hořák.
Kaple sv. Jana Nepomuckého je situována v lese nad Dešenicemi na trase na Zelenou Lhotu.
Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím.
Přírodní rezervace horského hřebenu podél jihozápadních hranic Čech s Bavorskem.
Přehradní nádrž byla vybudována v roce 1969, zatopením Úhlavského údolí. Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro Klatovy, Domažlicko a Plzeň.
Zřícenina hradu 2,5 km od Nýrska. Hrad založen ve 14. století, sídlo loupeživého rytíře Jindřicha Kostomlatského.
Nejvyšší šumavský vodopád se nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m.n.m.
Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů.
Jezero leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m.. Podle pověsti je zde prý utopen ďábel.
Zřícenina hradu třináct kilometrů na jihozápad od Klatov. Spolu s přilehlým zámkem a komplexem staveb v podhradí je dnes spravována Galerií Klatovy / Klenová.
Kaple z roku 1669 má tvar pravidelného šestihranu a je zaklenuta šesticípou hvězdicí. Oltář je barokní.
Znovuobnovená kaple v Knížecím Dvoře (Fürstenhof). Krásné místo z výhledem do hamerského údolí a horu Ostrý.
Dominanta Hamrů, památkově chráněný kostel. Obnovená křížová cesta.
Jednou z dominant Všerubského průsmyku je impozantní poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk.
Barokní hřbitovní kostel byl postaven v roce 1786. Pod kostelem rostou dvě památkově chráněné lípy.
Dvojice menších (ale krásných) vodopádů na bezejmenném přítoku Úhlavy, 2 km od Zadních Hamrů.
Kolem jezera vede okružní turistická stezka. Výhled na Velký Javor. Hostinec Seehäusl.
Kaple zasvěcená sv. Bernardovi byla vybudována koncem 18. století. Nedaleko bizardně uspořádaná skupina skalek, údajně starodávná svatyně.
Měří 4 km a zpřístupňuje přírodní partie říční nivy na pravém břehu Úhlavy. Je určena pouze pro pěší návštěvníky.
Obnovené základy kaple z let 1730–1731. Malebný výhled do hamerského údolí.
Historie téměř zaniklé osady Prenet s kaplí z roku 1408, studánka u údajně léčivou vodou.
Vesnička 4 km od Nýrska. Na návrší kostel sv. Linharta postavený mezi lety 1420 až 1430. Jízda sv. Linharta.
Jezero ledovcového původu pod Vrcholem Velkého Javoru, turistická cesta kolem jezera.
Nápadný dvojvrchol Ostrého dosahuje 1293 m n.m. a nachází se na státní hranici s Německem. Z vrcholu Ostrého je nádherný výhled na obě strany hranice do okolní krajiny.
Na náhorní plošině pod vrcholem malého Prenetu se nachází historická kaple sv. Kunhuty – bývalé významné poutní místo. Bývalý královácký dvorec je přebudován na rekreační středisko.
OBJEKT NENÍ ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI. Tvrz ze 14. století, přestavěná na hrad a 19. století na zámek.
Největší muzeum preparovaných zvířat v Evropě

Tipy pro pěší turistiku

13 km. Stezka vychází z Dešenic, vede kolem romantických kapliček, seznamuje s historií okolních obcí, životem formanů i loupežníků. Možnost zkrácení na 7 km.

Tipy pro cykloturistiku