Historie Hrádku

Historie, památky

První zmínka o Dešenicích jako o osadě s tvrzí je z roku 1272.
V roce 1843 v obci žilo 1252 obyvatel.
První zmínka o vyučování v Dešenicích pochází z roku 1593.
Kostel sv. Mikuláše byl postaven v raně gotickém stylu v roce 1350 a v roce 1384 byl obsazen vlastním farářem. Později byl zničen a znovu opět postaven.
Starou vodní tvrz na zámeček v dnešní podobě přestavil hrabě Prokop Krakovský z Kolowrat roku 1729. Zámek důkladně opravil v barokním slohu, ale původní renesanční ráz stavby setřen nebyl.
Kašna byla v roce 1958 prohlášena nemovitou kulturní památkou. V roce 2016 byla odborně zrestaurována.
Socha sv. Jana Nepomuckého je čistě provedená rokoková pískovcová socha. Socha je památkově chráněna od roku 1969.

Současnost