Úřady, instituce, spolky

Myslivecké sdružení Diana Dešenice vzniklo v roce 1979 sloučením MS Dešenice, Děpoltice a Milence.
Místní sbor je platným zásahovým sborem městysu Dešenice.
Od roku 1988 pořádají žížnětičtí hasiči pravidelně každé léto vyhlášené countryplesy pod širým nebem.
Svazek obcí Nýrsko, Dešenice a Hamry za účelem jednotného vybudování a společné správy skupinového kanalizačního řadu.
Vzpomínky zaznamenal Josef Skala.

Školství