Dešenice - Chodník u silnice III/19020 - II. Etapa


V roce 2021 probíhá stavba jednostranného chodníku včetně veřejného osvětlení při silnici III/19020 v Dešenicích v délce rovných 300 m. Jedná se poslední chybějící část v centrální části obce. Touto realizací bude dokončena výstavba chodníků v částech Milence a Dešenice při hlavních komunikacích.

Cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu chodců a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 6. výzvy MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-Cyklodoprava-SC 1.2.