Datelovská strž

Hluboce zaerodovaná strž s druhotnými lesními porosty vysoké druhové a strukturální rozmanitosti. Porost tvoří především porosty břízy, lísky, smrku, klenu a jeřábu.

Datelovská strž v Oldřichovicích byla Správou Národního parku Šumava a  Chráněnou krajinnou oblastí Šumava  vyhlášena od 1.8.2003 za chráněné území.  Rozloha 5,78 ha.

Cílem je sledování samovolných procesů vývoje lesa a mokřadů, vyskytuje se zde přirozeně se vyvíjející lesní i bylinný porost vyrůstající na dříve odlesněném území.

Při horním okraji území vede zeleně značená turistická trasa a cyklotrasa/silnice z Děpoltic do Datelova.


Mapa