Myslivecké sdružení Diana Dešenice

Myslivecké sdružení Diana Dešenice vzniklo v roce 1979 sloučením MS Dešenice, Děpoltice a Milence. Obhospodařovalo 1.946 ha lesní a polní plochy. Dnešní myslivecké sdružení v současné době myslivecky obhospodařuje 2.601 ha honební plochy, z toho je 1376 ha lesní půda. 1.119 ha zemědělská půda a 106 ha ostatní pozemky. O toto se stará 32 členů MS, řízených 9-členným výborem. K výkonu práva myslivosti využívají 19 lovecky upotřebitelných psů.

Mezi významné akce mysliveckého sdružení Diana patří každoročně myslivecký ples, výstava u příležitosti dešenické pouti, sponzorování Mateřské školy Dešenice např. při pořádání dětského dnu i maškarní veselice, barvářské a lesní zkoušky malých plemen psů a také poslední leče včetně mysliveckého soudu.

Při péči o zvěř se myslivci sdružení starají o 26 krmelců pro srnčí a jelení zvěř a o 4 krmeliště pro černou zvěř.

 Další informace naleznete přímo na stránkách sdružení

Miroslav Rajšl