Městiště

Nadmořská výška: 602 m n.m.
Německý název : Dorrstadt

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1554
1907: 17 domů / 119 obyvatel ( Seznam míst v království Českém )
1921: 16 domů / 114 obyvatel ( Místopis ČSR, 1929 )
2008: 5 obyvatel (Úřad městyse Dešenice)
2011: 5 obyvatel
2021: 8 obyvatel
Německý název : Dorrstadt

Městiště, lidově též Tořtat se nachází 5,5 km JV od Dešenic. Ves je doložena v roce 1554. Přibližně z té doby pochází mapka obchodní stezky tzv. Výšinné ze Zwieselu do Klatov, na níž je Městiště již zakresleno. V té době zde byly dvory kmecí s poplužím – neboli selské dvory.

Roku 1633 zde byla jedna krčma vejsadní, tj. svobodná s určitými právy. Podle berní ruly – vizitace proběhla roku 1655 - bylo v Městišti (zde Věštišť) 7 sedláků a 1 zahradník, dvě usedlosti byly pusté. Koncem 18. stol bylo v Městišti 18 domů, roku 1839 19 domů a 141 obyvatel. Spolu s Datelovem tvořily obě vsi od roku 1850 jednu samostatnou obec. Roku 1933 zde žilo 102 obyvatel. Byla zde pila, truhlář, podkovář a Denkcherzův hamr.

Tato roubená budova stojí dodnes na svém místě – asi 1 km na JV od vsi a je chráněnou kulturní památkou. Svému účelu sloužil hamr až do roku 1975. Vyráběly se zde sekery, motyky, radlice a jiné nářadí z dovezeného železa. Hostinský Wenzl Fleischmann odebíral pivo z dešenického pivovaru. Do jednotřídní školy chodily děti do Datelova (čp. 7). Faru měli v Děpolticích. I v Městišti působil spolek dobrovolných hasičů.

Po roce 1945 byli původní obyvatelé až na výjimky (např. Denkscherzovi) odsunuti a Městiště se stalo odlehlým koutem. Snad z toho důvodu zde byla v 70. letech vybudována střelnice s muničním skladem ve správě motostřeleckého pluku z Janovic nad Úhlavou. Dnes je jejím vlastníkem Národní park Šumava, budovy střelnice byly roku 2020 zbořeny.

V současné době je Městiště navštěvované především cykloturisty díky krásné okolní přírodě (přírodní rezervace Městišťské rokle) a snadnému napojení na Onen Svět a Javornou.


Přírodní rezervace Městišťské rokle

Vyhlášena 9.12.1994. Má rozlohu 168,91 ha. Je rozložena na severovýchodním svahu hřbetu Můstek – Prenet ve dvou samostatných částech.
Zahrnuje prameniště, rašeliniště, přípotoční nivy potoka Jelenka, roklinové lesy, komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení. Vyskytuje se zde chráněný úpolín evropský či lilie zlatohlávek. Rezervace je po obvodu označena dvěma červenými pruhy.

Mapa