Datelov

Nadmořská výška: 627 m.n.m.
Německý název: Todlau

Datelov se nachází JV od Dešenic, ve stráni půvabného údolí potoka Jelenka, který na starších mapách nese jméno Městišťský potok (Dörrstadt Bach). Datelov od počátku sdílel svůj osud s dešenickým panstvím, jako jeho součást je jmenován v berním rejstříku plzeňského kraje v roce 1379, kdy byl majitelem panství Racek rodu Kanických z Čachrova.

Podle berní ruly
z roku 1654, která zaznamenávala situaci po třicetileté válce, měl „Dottelhof“ 4 chalupníky, 3 zahradníky a 3 stavení byla vyhořelá. Datelov se však postupně rozrůstal, v roce 1789 už měl 17 domů, roku 1839 byste zde našli 16 domů a 136 obyvatel, hostinec a mlýn s pilou.

Roku 1895
je v Datelově („Totalově“) uváděno 118 obyvatel v 17 domech včetně samoty Datelovský mlýn. Děti z Datelova byly přiškoleny do Děpoltic, kam byli Datelovští od r. 1857 i přifařeni, do té doby náleželi pod faru dešenickou. Později byla v Datelově samostatná škola v čp. 7.

1907: 17 domů / 103 obyvatel (Seznam míst v království Českém, 1907 )
1910: 15 / 107 ( V. Záruba, P. Koblasa: Šumava - místopisný slovník, 2000 )
1921: 30 / 206 ( Místopis ČSR, 1929 ) – jedná se zřejmě o statistickou chybu
1950: 15 / 30 (Statistický lexikon obcí republiky Československé 1955)
2008: 5 obyvatel (Úřad městyse Dešenice)
2011: 9 obyvatel
2021: 9 obyvatel


Mapa