Socha Jana Nepomuckého, Dešenice

Socha sv. Jana Nepomuckého je čistě provedená rokoková pískovcová socha.

Na podstavci čteme latinský nápis s chronogramem A PRAENOBILI KRAVSIANA STIRPE DATVM HONORI SANCTI IOANNIS NEPOMVCENI.

Sečteme-li zvýrazněné římské číslice, dostaneme letopočet 1774.

V češtině nápis zní: Od urozeného Krausovského rodu darováno k poctě svatého Jana Nepomuckého. Socha je památkově chráněna od roku 1969.


Mapa