Sbor dobrovolných hasičů v Děpolticích

Přesný datum založení zdejší organizace Sboru dobrovolných hasičů v Děpolticích není znám. První zmínky o založení Místní hasičské jednoty jsou z roku 1946. Tento spolek byl tehdy založen místními osídlenci Děpoltic a Oldřichovic. První zápis ze schůze je z 9. ledna roku 1948. První požární zbrojnice se nacházela v dřevěné kůlně za kostelem a byla vybavena 2dvěma stříkačkami (jedna ruční potahová na 4 kolech a druhá s motorovým čerpadlem). V roce 1959 byla místním hasičům přidělena moderní motorová stříkačka PS8. Hasičské auto PV 35 bylo zakoupeno v roce 1974 z výtěžku z brigádnických hodin při opravě zdejší školy.

V roce 1958 byla adaptována budova bývalé fary na požární zbrojnici a je užívána do dnešní doby. 1. požární zásah je datován z roku 1948, vyhořela usedlost Jana Matějky.

V současné době byla v roce 2007 děpoltická hasičská zbrojnice opravena. Místní sbor čítá 39 členů a je platným zásahovým sborem městysu Dešenice.