Milence

Nadmořská výška: 500 m
Německý název: Millik, Milek

Poprvé jsou zmíněny roku 1379 v berním rejstříku plzeňského kraje jakou součást dešenického panství, nicméně v dalších staletích už byly vždy součástí panství Bystřice až do konce vrchnostenské správy. Podle berní ruly (1654) měly Milence celkem 3 sedláky, 12 chalupníků a 3 domkáře. V roce 1789 měly 20 popisných čísel, roku 1839 již 28 a 215 obyvatel. V obci bychom našli jeden mlýn a hostinec.

Co se týče církevní správy, patřily Milence vždy do farnosti Nýrsko. Kaplička v Milencích je zasvěcena sv. Bartoloměji a byla postavena v roce 1857. V roce 1865 tato první kaple shořela spolu s dalšími domy a byla znovu postavena roku 1866 a vysvěcena roku 1867. V roce 1861 žilo v Milencích již 293 obyvatel, z toho sedm židovského vyznání. V té době byla součástí Milenců i brusírna zrcadel – pomístní název Šlajfy, kde stály dva domy.

Po zavedení
povinné školní docházky chodily milenecké děti do školy v Nýrsku, až po prosbách Mileneckých bylo dětem umožněno chodit do bližší školy v Dešenicích. Děti ze Šlajfů naproti tomu chodily do školy ve Staré Lhotě.
Silnice II. třídy č.190, která protíná Milence, kopíruje starou okresní silnici.

Roku 1897 vzala velká voda v Milencích most přes Dešenický potok. Protože se jednalo již tehdy o důležitou komunikaci, byl ještě téhož roku postaven most nový. Velká povodeň postihla obec také počátkem června roku 1936. 7. června v noci během bouřky velmi rychle vystoupala hladina řeky Úhlavy. Na louce za obcí byly vyskládány kmeny stromů, které voda odnesla až do Nýrska. Po čtyři dny trvající povodeň zničila řadu domů v blízkosti řeky.

Z Hamrů se před rokem 1866 plavilo dříví přes Milence např. do dešenického pivovaru, ale i dál až do Janovic. V domě čp. 37 Pfeffermühle neboli Pepřovém mlýně, byl od nepaměti mlýn s pilou, ale později zde byla vyráběna elektřina pomocí turbíny. Obec Dešenice založila roku 1924 družstvo o dvaceti členských podílech po 3000 K, aby mohla zakoupit mlýn v dražbě, neboť elektřina zde vyráběná, byla určena především pro Dešenice. Součástí dražby byla kromě elektrárny i pila a 8,5 ha pozemků, takže se celková částka vyšplhala na 350 tis. K. Na Nový rok 1930 vypukl v Pepřovém mlýně požár, při kterém za své vzal původní jednopatrový mlýn, ale elektrárna, pila i obytné stavení zůstaly zachovány.

V roce 1931 upravili Milenečtí z vlastní iniciativy prostranství pro pomník padlým během 1. světové války. Kámen na pomník byl přivezen z okresního lomu v Hamrech. 11. července roku 1931 byl pak pomník za účasti místních spolků, především dobrovolných hasičů a obyvatelstva slavnostně odhalen. Báseň přednesla osmiletá školačka Marie Lohbergerová. Z Milenců se z bojiště domů nevrátili: Josef Stockinger, Johann Stockinger, Franz Treml, Richard Lohberger, Alois Lohberger a několik dalších mužů ze Šlajfů.

1921: 50 domů / 409 obyvatel - Místopis ČSR, 1929
2011: 148 obyvatel - Úřad městysu Dešenice
2021: 205 obyvatel

Mapa