Oldřichovice

Nadmořská výška: 644 m.n.m.
Německý název: Olchowitz

1907: 31 domů / 205 obyvatel
2011: 9 obyvatel
2021: 1 obyvatel

První písemná zmínka
je z roku 1383. Oldřichovice jsou spojeny odedávna s Děpolticemi, obě katastrální území dělí přibližně silnice III/19020. Děpoltice však postupem času Oldřichovice zastínily, takže dnes Oldřichovice existují jen jako katastrální území.

Osídlení
zde postupovalo pomalu, o obyvatelích máme zprávu až z berní ruly z roku 1654, kdy zde žil 1 sedlák, 5 chalupníků a 3 pohořelí.

V roce 1789
bylo v Oldřichovicích 24 domů. V roce 1839 najdeme v Sommerově topografii i podrobnější popis. Oldřichovice měly tehdy 31 domů a 228 obyvatel, rovněž hostinec, emfyteutický dvůr Fleischhöfe a samotu Schusterhäusel, celkem 5 popisných čísel.

V roce 1893 v Oldřichovicích včetně samot Fleischhöfe a Vavínský Dvůr (Babiny) celkem 214 obyvatel ve 30 domech.

V katastru Oldřichovic leží Datelovská strž. Strž byla Správou Národního parku Šumava a Chráněnou krajinnou oblastí Šumava vyhlášena od 1.8.2003 za chráněné území. Chráněna zde jsou dynamicky se vyvíjející bylinná společenstva, dřevinná společenstva.

 


Mapa