Divišovice

Nadmořská výška: 565 m.n.m.
Německý název: Diwischowitz

Poprvé jsou Divišovice zmiňovány roku 1554 jako dvory kmetcí (poplužní) tedy dvory, které byly panské a tudíž v pronájmu. Platy byly odevzdávány dešenickému panství.

Podle berní ruly
(1654) bylo v Divišovicích 12 chalupníků a 4 zahradníci, vyskytují se např. jména Chocholka, Hanzalík, Petrlík a Vondra. Tereziánský katastr zachycuje 29 hospodářů s robotními povinnostmi – 5 s koňským potahem, 5 s volským potahem a 4 měli robotu pěší.

29 popisných čísel spolu s Krotějovem a Bláhovským mlýnem s pilou bylo v Divišovicích roku 1789. Žily zde rodiny Petrmichlova, Tauschkovi, Schwarzovi, Stuiberovi aj.

V Sommerově topografii z roku 1839 měly Divišovice už 186 obyvatel, 26 domů a farou náležely do Děpoltic. Našli bychom zde hostinec a ¼ hodiny cesty vzdálený Bláhův mlýn. Divišovice nebyly samostatnou obcí, patřily k Děpolticům.

Obec s vlastním obecním úřadem zde byla až od roku 1902. Kolem 190 obyvatel si Divišovice držely dlouhá léta, nejvyšší počet domů byl roku 1895 – 32. Našli bychom zde kapli Panny Marie Bolestné a krom Bláhovského mlýna také mlýn Divišovský.

1907: 31 domů / 221 obyvatel (Seznam míst v Království Českém, 1907)
1921: 29 / 169 (Místopis ČSR, 1929)
2008: 37 obyvatel (Úřad městysu Dešenice)
2011: 32 obyvatel
2021: 23 obyvatel

Mapa