Děpoltice

Nadmořská výška: 650 m n.m.
Německý název: Depoltowitz 

Děpoltice jsou posazeny na návrší pod úpatím Želivského vrchu. Jsou spojeny odedávna s Oldřichovicemi (něm. Olschowitz), obě katastrální území dělí přibližně silnice III/19020. Děpoltice však postupem času Oldřichovice zastínily, takže dnes Oldřichovice existují jen jako katastrální území.

První zmínka o Děpolticích je z roku 1379, v berním rejstříku plzeňského kraje (panství Dešenice). Osídlení zde postupovalo pomalu, o obyvatelích máme zprávu až z berní ruly z roku 1654, kdy měly Děpoltice 2 sedláky, 7 chalupníků, 3 nově osedlé a 2 ovčáky.

Roku 1789 bylo v Děpolticích 26 domů. V roce 1839 v Sommerově topografii podrobnější popis: jako jediný uvádí pro Děpoltice i pojmenování Leopoldowitz (šlo o omyl), v nichž žilo ve 29 domech 263 obyvatel. Tehdy bychom zde našli školu, lokalii (duchovní správa s vlastním knězem mimo sídlo fary, zde od r. 1785, pod jejíž správu náležely Oldřichovice, Divišovice, Městiště a Datelov) a samozřejmě nechyběl hostinec.

Od roku 1850 byly Děpoltice samostatnou obcí, pod jejíž správu náležely Oldřichovice, Divišovice, Městiště a Datelov. Lokalie byla roku 1857 povýšena na farnost. Roku 1893 žilo v Děpolticích ve 30 domech 222 obyvatel, včetně samot Lieferhaus a Siebenhackerheilhaus.

Od roku 1720 byla v obci škola, krásná účelová budova školy byla postavena za 1. republiky (dnes penzion JAS). Ve škole probíhala výuka až do roku 1975, přibližně ve stejné době přišla obec o svou samostatnost – je místní částí městyse Dešenice.

Odsun německých obyvatel zavinil postupný dramatický pokles počtu obyvatel.

Kostel sv. Isidora z Madridu

Kostel sv. Isidora je nemovitou kulturní památkou od roku 1958. Je vlastnictvím ŘK farnosti Nýrsko. Byl postaven roku 1805 na místě původní kaple z roku 1751, zasvěcené rovněž sv. Isidorovi z Madridu (světec žijící v 11. stol. je patronem zemědělců a dobré úrody). Toto zasvěcení mělo své oprávnění – Děpoltice leží v podhůří Šumavy, v zemědělském kraji a původní německé obyvatelstvo se zabývalo téměř výhradně zemědělstvím.


1907: 30 domů, 195 obyvatel ( Seznam míst v království Českém, 1907 )
(+31 domů / 205 obyvatel v Oldřichovicích)
1921: 30 / 210 ( Místopis ČSR, 1929 )
1981: 71 obyvatel
2008 : 59 obyvatel ( Úřad městyse Dešenice )
2011 : 40 obyvatel ( Úřad městyse Dešenice )
2021 – 41 obyvatel

Mapa