Kašna, Dešenice

Kašna na návsi byla původně dřevěná a sloužila jako zdroj vody.

V roce 1878 byla vybudována kamenná kašna – ze světlé hrubozrnné žuly. V roce 1903 byla kašna buď rozšířena nebo opravena, jak udávají kamenné desky. Rozměry kašny jsou velkorysé 6 x 6 m, hloubka 1,2 m.

Podle obecní kroniky byla roku 1931 kašna opatřena vodotryskem, umístěném ve středovém pilíři o výšce 2,3 m.

Tehdy převládala již její dekorativní funkce, neboť před 1. světovou válkou byl v obci vybudován vodovod.

V roce 1958 byla prohlášena nemovitou kulturní památkou. V roce 2016 byla odborně zrestaurována.

Mapa