Kostel sv. Anny na Tanaberku

Jednou z dominant Všerubského průsmyku je impozantní poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk (515 m n.m.). Zvláštností této církevní stavby je zajisté její kruhový půdorys, připomínající stupňovitou rotundu s přistavěnou čtvercovou zákristií a kostelní věží. Původně stály na kruhové střeše kostela pískovcové sochy, ale bohužel, vandalové si jich povšimli…

Dne 25. 7. 1703 zde nemocný varhaník Pojer ze Všerub spatřil záhadnou záři a následně došlo k jeho zázračnému uzdravení. Na výraz vděku zde nechal postavit dřevěnou kapli. Došlo zde prý k mnoha zázračným uzdravením. Kapli nahradil poutní kostel, postavený mezi lety 1712-1717 klatovským stavitelem italského původu M.A.Gilmettim.

V těsné blízkosti kostela objevíme pozůstatky bývalé školy, hostince a známky pořádání církevních poutí a táborů pro věřící děti. Na stěně kostela nalezneme informační tabuli s historií tohoto poutního místa a nedaleko stojící rozcestník turisticky značených cest a cílů.

Z vrchu Tanaberk je nádherný výhled na západní část Šumavy a pohoří Hoher Bogen v sousedním Bavorsku. Bohužel, přes vzrostlé stromy neuvidíme Všerubský průsmyk, Český les se svojí dominantní horou Čerchov (1041,8m n.m.), pohoří Haltrava a také severně ležící vrchovinu Branišovského hvozdu s rozhlednou na vrchu Koráb (772,9 m n.m.).

A jak se na Tanaberk dostaneme?

Nabízí se zajímavá trasa z kdyňského náměstí po zelené značce KČT směrem na Brnířov a na Novou Ves. Zde se za jasného počasí otevře nádherný výhled na panorama Šumavy a Českého lesa a nenápadná tabulka nás upozorní, že se právě nacházíme na rozvodí Černého a Baltického moře.

V Nové Vsi se napojíme na červenou značku, která nás povede přes vrch Ráj a samotu Pranty přímo na Tanaberk (asi 6,5 km).

Zpátky do Kdyně se můžeme vrátit po červené na obec Brůdek, dále po silnici č. 184 do Prapořišť a Kdyně nebo se od kostela sv. Anny vrátíme po červené na vrch Ráj, odtud po žluté na sousední kopec Čepice, do Prapořišť a do Kdyně. Popsané i ostatní cesty jsou velice dobře schůdné a značené místním odborem KČT ve Kdyni.

Příjemnou cestu a nádherné počasí přeje Lubomír Zlámal, KČT Kdyně.


Mapa