Lukášovy vodopády, Hamry

Dvojice menších (ale krásných) vodopádů na levostranném bezejmenném přítoku Úhlavy, nedaleko Zadních Hamrů.

Od mnohem známějšího vodopádu Bílá strž jsou vodopády vzdáleny vzdušnou čarou cca. kilometr. U Lukášových vodopádů se ale dostaneme do jejich těsné blízkosti vodopádu, nesledujeme je na dálku.

Horní vodopád se skládá ze dvou stupňů vysokých 3,5 m a 2 m.

Několik metrů po toku potoka dále se nachází druhý z Lukášových vodopádů. Horní stupeň má výšku 2,5 m, spodní 1,5.

Při pohybu v terénu a kolem vodopádů je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Jak se tam dostaneme:

Ze Zadních Hamrů stoupáme po žluté turistické značce směr Bílý potok. Z této cesty ale po 1,5 km odbočíme na zpevněnou silničku směr poutní místo Křížkov a po cca. 300 m lesem opatrně sestoupíme k vodopádům. Celkem ujdeme 2 km.

Poté co vystoupáme zpět na cestu můžeme pokračovat např. k pozůstatkům kaple na Křížkově a odtud sestoupit zpět do Hamrů.


Mapa